ศาลเจ้าและวัดจีนในเยาวราชบูชาเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าหากใครมาสักการะจะมีความหวังทุกประการ


ถนนเยาวราช อีกหนึ่งถนนสายสำคัญที่เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน ร้านค้า ร้านอาหาร ทั้งของคาวและของหวาน นอกจากนี้ยังมีวัดจีนและศาลเจ้าจีนมากมาย ที่ทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนนับถือ ซึ่งนอกจากเรื่องของความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์แล้ว สถาปัตยกรรมภายในและภายนอกก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน ใครที่แวะเวียนมาเยาวราช ลองไปไหว้ศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ชีวิตควรจะดี อย่ารอช้า…ไปรับฤกษ์กัน

1. วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่

ศาลเจ้าเยาวราช

วัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราช ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2414 โดยพระอาจารย์ชินวังสวัสดิ์วัฒน์ (ศกเฮง) เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาลิตธีมหายาน ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดมังกรกมลาวาส โดดเด่นด้วยพระอุโบสถสถาปัตยกรรมวัดแบบจีน หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคลื่นตกแต่งด้วยปูนปั้น รูปสัตว์ และแม่พิมพ์ พระประธานเป็นพระพุทธรูปทองคำแบบจีน ส่วนวิหารหน้าพระอุโบสถประดิษฐานรูปท้าวจตุโลกบาล ด้านหลังมีวัด 3 แห่ง คือ พระวิหารอวโลกิเตศวร วัดปฐมบูรพาจารย์และวัดสงฆ์ปริญญก

ศาลเจ้าเยาวราช
ได้รับความอนุเคราะห์จาก Vuthiwat A/Shutterstock.com

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

● คำแนะนำ: คนส่วนใหญ่ที่เดินทางไปวัดมักจะมีศรัทธาและความจงรักภักดีในหมู่พระเจ้า เพื่อทำหน้าที่ปกป้องและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น รักษาโรค อำนวยความสะดวกในการค้าขายและอำนวยความสะดวกให้คู่สมรสประสบความสำเร็จ เป็นต้น รวมทั้งการสักการะความโชคร้าย ทางวัดได้จัดสถานที่สำหรับจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ ฯลฯ .แล้วเมื่อละหมาดเสร็จแล้วให้เดินเข้าไปข้างใน. ซึ่งจะมีเทพเจ้าให้บูชามากมายเช่นกัน (เปิดทุกวันตั้งแต่ 06.00-18.00 น.)

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์คลื่นลูกใหม่ของโรค COVID-19 ทางวัดได้ปรับเวลาเปิด-ปิดเป็น 07.00-16.00 น.

2. ศาลเจ้าไท่ฮ่องกง

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

ตรงบริเวณถนนพลับพลาชัย ตรงข้ามมูลนิธิปอเต็กตึ้ง สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2452-2461 ภายในประดิษฐานแบบจำลอง ซึ่งนำมาจากประเทศจีนของหลวงปู่ใต้หงมหาเถระซึ่งเป็นทั้งพระนักพัฒนานักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์ที่สวยงามของเขาในสมัยนั้นล้วนเป็นแบบอย่างทั้งหมด เป็นรากฐานของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน ด้านในเป็นห้องรับบริจาค สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในการทำบุญต่างๆ เช่น การบริจาคโลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และยากไร้ ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

● เคล็ดลับ: คนส่วนใหญ่ที่มาศาลเจ้า Tai Hong Kong มีคนทุกวัยมาไหว้ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันพระจีน และช่วงเทศกาลต่างๆ บางคนมาทำบุญ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ หน้ากล่องรับบริจาค จะมีช่องใส่กระดาษสีแดงหรือ “ฮะ” ยันต์หลวงปู่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นทั้งยันต์คุ้มครองบ้านช่อง ป้องกันได้ทุกอันตราย (เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.)

3. ศาลเจ้าเล้งบายเอ้


ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช


ปัจจุบันศาลเจ้าเล้งบวยเอ้ เดิมเป็นศาลเจ้าแต้จิ๋วเก่า ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจในบริเวณนี้นับถือ อาศัยบูชาเพื่อความก้าวหน้าในกิจการของตนเอง เป็นอาคารหลังเดียวขนาดเล็ก สร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมจีน จากประตูหลักมีอาคารที่สร้างขึ้นเป็นรูปภูเขาตามประเพณีจีน มีหลังคาขนาดใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสี มีมังกรปูนปั้น 2 ตัวหันหน้าเข้าหากันเพื่อประดับด้านบน และเสาพันรอบมังกรปูนปั้นยาว ด้านในมีแท่นบูชารูปเล้งบุยเอ้ และภริยาเป็นโพเดียม

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

● Tips and Tricks : จุดเด่นของการบูชาศาลเจ้านี้คือผ้าสีแดงที่เรียกว่า “Hu” หรือ “Kuiky” ซึ่งเขียนชื่อคุณและผูกติดกับขาโต๊ะที่วางเครื่องหอม เชื่อกันว่าเป็นโต๊ะมังกรที่สามารถสื่อสารกับเหล่าทวยเทพได้ ส่วนใหญ่จะสวดมนต์ให้เทพเจ้าช่วยเปิดทางให้การค้าเจริญรุ่งเรือง (เปิดทุกวัน 07.00-17.00 น.)


4. ศาลเจ้าลาวปุนเตากอง

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี ดูเหมือนอาคารสไตล์ช่างจีนแต้จิ๋ว (สี่ตำแหน่งทองคำ) แต่เจ้าหลาวพันเตากงเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่ จากบันทึกการบูรณะศาลเจ้ากล่าวว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยที่มีศรัทธาแรงกล้า สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2460 โดยเทพประธานของศาลเจ้าแห่งนี้ “เทพปุณณวิถี” ซึ่งเชื่อกันว่าแต่ละพื้นที่มีเทพเจ้าประจำเผ่าแต้จิ๋ว โดยทั่วไปจะเรียกว่า “เต๋าเต๋า บอกฉันที” และไม่ว่าชาวจีนอพยพไปที่ไหน พวกเขาก็ยึดถือความเชื่อนี้เสมอ ดังนั้นเทวรูปของเทพธิดา Ti Tao Liao Ye จึงถูกแกะสลักขึ้นเพื่อบูชา ต่อมาเรียกว่า “ปูนซีเมนต์แอชคอง”

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช

● ข้อแนะนำ : คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ มักถามถึงเรื่องทั่วๆ ไป ไม่ได้เจาะจง ส่วนใหญ่จะสวดอ้อนวอนให้เหล่าทวยเทพปกป้องพวกเขา มีสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง กิจกรรมหลัก ไหว้พระ ทำบุญ รับความเสี่ยง (เปิดทุกวัน 07.00-17.00 น.)

5. ศาลเจ้ากวนอู


ศาลเจ้าเยาวราช


ศาลเจ้าเยาวราช


ตั้งอยู่ภายในตลาดเก่าสำเพ็ง-เยาวราช ข้างถนนเยาวราช เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนในอำเภออิศรานุภาพ ย่านเยาวราชมาช้านาน ข้างในมีระฆังทองเหลืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านขวาของห้องโถง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในสนาม) “พระเจ้ากวนอู” เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ในรูปปั้นชายสวมชุดนักรบจีนโบราณ ใบหน้าของเขาดุร้ายและสง่างาม ผมยาวและเคราเย็น คนส่วนใหญ่ที่มาศาลเจ้ากวนอูมักจะขอพรเกี่ยวกับงานด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะเป็นนายของราษฎรจะยิ่งใหญ่และมีทายาทที่ดี

ศาลเจ้าเยาวราช

● เคล็ดลับ: ภายในศาลเจ้า นอกจากได้รับการเคารพจากพระเจ้ากวนอูแล้ว ยังมี “เทพม้า” ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กัน คนส่วนใหญ่ชอบนำผักหญ้ามาถวายสักการะ ด้วยการสั่นและมักมาขอพรในสิ่งที่ปรารถนา หรือขอให้ลูกน้องเชื่อฟังและสอนง่าย (เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-17.00 น.)

6. มูลนิธิศาลเจ้ากวนอิม เทียนฟ้า

ศาลเจ้าเยาวราช

ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช เดินผ่านวงเวียนโอเดียนไปเล็กน้อย ภายในฐานนี้มีศาลเจ้ารูปเคารพ “เจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในอิริยาบถประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าหลัก ซึ่งเป็นที่สักการะโดยประชาชนทั่วไป แกะสลักไม้จันทน์ ศิลปะราชวงศ์ถัง และนำจากประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานอยู่ที่มูลนิธิเทียนฟ้าให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะบูชา

● ข้อแนะนำ : คนส่วนใหญ่ที่มาสักการะศาลเจ้ากวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า มักนิยมสวดมนต์ให้หายจากอาการป่วย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะกับญาติผู้ป่วย ที่มักจะมาสวดมนต์ต่อเจ้าแม่กวนอิมให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง (เปิด 24 ชม.)

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่วัดและศาลเจ้าแบบจีนในย่านเยาวราชที่ผู้คนมักจะไปสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวง ชีวิตและครอบครัว มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา แต่สุดท้ายความเชื่อและความเชื่ออะไร ก็ไม่เท่ามีศรัทธาในตัวเองเยอะ ^^

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
chinatownyaowarach.com

#ไหวพระเยาวราช #เยอนศาลเจาและวดจนรบมงคลสชวต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *