ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา รวมวัดใกล้กรุงเทพฯ ทำบุญ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นสถานที่เที่ยววันวิสาขบูชาที่ได้ทั้งครอบครัว


วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธชอบพาครอบครัวไปไหว้พระและทำบุญ เติมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วันนี้เราได้รวบรวมวัด 9 แห่งใกล้กรุงเทพฯ มาฝากกัน เพื่อวันหยุดที่จะมาถึงนี้จะพาครอบครัวไปไหว้พระและทำบุญร่วมกัน มีวัดที่น่าสนใจหรือไม่? ไปดูกันเลย

1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ก่อนอยุธยาสร้าง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดพระเจ้าพระนางเชิงหรือวัดพระนางเชิง ตามพงศาวดารภาคเหนือ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระนางซอยดอกหมาก มเหสีพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

นมัสการ
ภาพจาก martinho Smart / shutterstock.com

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น วิหาร ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่า พระไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าหลวงพ่อโต ในขณะที่ชาวจีนเรียกว่า สามปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นใน สไตล์อู่ทอง ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 19.13 เมตร และอัครสาวกทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานด้านซ้ายขวาสวยงามมากเป็นที่เชื่อของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดที่คนไทยนับถือและศรัทธา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามประวัติ วัดนี้เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำการของพระภิกษุที่ไปอุปสมบทจากโรงเรียนวันราชมหาสังฆะในลังกา

นมัสการ

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงต่อสู้กับยุทธหัตถีเพื่อเอาชนะอุปราชแห่งพม่า ที่ตำบลหนองสาหร่าย สุพรรณบุรี เขาสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วัดนี้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ เรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคล แต่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีย์ใหญ่ ต่อมากลายเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเยี่ยมชมพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลและโบราณวัตถุต่างๆ ภายในวัด ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมาก

3. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโสธร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเรียกว่าวัดหงษ์ แต่ภายหลังได้เรียกหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานจึงเปลี่ยนเป็นวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นมัสการ

หลวงพ่อโสธรเดิมเป็นพระพุทธรูปสำริดที่สวยงาม แต่ต่อมาก็มีการปิดบังครกขนาดใหญ่ ห่อของจริงไว้ข้างใน เป็นปูนปั้นเคลือบแลคเกอร์และปิดทอง องค์เทวรูป หน้าศิลปะล้านนา พระเกตุมาลา แขนขวามีสร้อยข้อมือที่ติดอยู่บนตัก กว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ซึ่งประชาชนจะมีความเคารพและศรัทธาอย่างมาก

4. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

วัดนี้ตั้งอยู่ที่ 86 หมู่ 3 ถนนธนามนนท์ – วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้สั่งให้พระยากลาง (ดิส บุนนาค) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตา) พระยายกี (ย่า) ที่มีบ้านเดิมอยู่บริเวณนี้

นมัสการ

ยังเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาลัยอีกด้วย พระมารดาพันปีเช่นกัน เมื่อรัชกาลที่ 3 สิ้นพระชนม์ วัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงรับผิดชอบในการก่อสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2401 ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น สงบ และมีการอนุรักษ์โครงสร้างต่างๆ เดิมทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากมาย

5. วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

หากใครเคยไปเกาะเกร็ดแล้วคงรู้จักวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร หรือวัดปากอ่าว แน่นอน เพราะเป็นวัดเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด เป็นวัดหลวงฝั่งรามคำแหง ชั้น 2 แบบวรวิหาร เดิมเป็นวัดหลวงของชาวรามที่อพยพมาอาศัยพระโพธิสัตว์ตั้งแต่สมัยก่อนการก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ สถาปัตยกรรมจึงผสมผสานระหว่างไทยกับมอญ

นมัสการ

ภาพจาก mai111/shutterstock.com

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดนี้คือเจดีย์ริมแม่น้ำ มีลักษณะเป็นรามันสีขาวสะอาดตา เมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว น้ำได้กัดเซาะใต้ฐานเจดีย์จนเอียง กลายเป็นที่โดดเด่น ทำให้คนจดจำ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ไม่มีวันลืม

6. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม

วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ระฆังคว่ำสไตล์ลังกา มีความสูงจากพื้นถึงยอดมงกุฎประมาณ 120.5 เมตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดย ฯพณฯ ให้ครอบคลุมเจดีย์เดิม

นมัสการ

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระเรืองโรจนฤทธิ์ยืนอยู่ทางด้านเหนือของเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัยสูงจากพระบาทถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7.42 เมตร เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป หากใครมาสักการะพรย่อมบังเกิดผลเสมอ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระร่วงเป็นที่กล่าวขานกันอย่างกว้างขวาง

7. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นวัดที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง . ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานจากวัดศาลาปูน องค์พระเป็นเนื้อสำริดปางมารวิชัย พระพุทธรูปที่สวยงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระพุทธรูปแบบเชียงแสน มือเรียวแบบสุโขทัยและใบหน้าสวยแบบรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลประจำปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชม

นมัสการ

เอื้อเฟื้อภาพโดย อนิรุตประเทศไทย / shutterstock.com

8. วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเรือใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีแบบวรวิหาร อายุประมาณ 650-1,300 ปี มีพระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลย หรือหลวงพ่อโตเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญซึ่งพระเครื่องเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์แบบศิลปะในสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิมีลักษณะเป็นนั่งห้อยพระบาท มือซ้ายของเขาถูกวางคว่ำลงบนชานุ พระหัตถ์ขวาประทับอยู่อีกด้านของพระภิกษุในท่ารับเครื่องบูชา มีความสูง 23.46 เมตร กว้าง 11.20 เมตร ประดิษฐานในวิหารสูงขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

นมัสการ

บริเวณวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น คุ้มขุนช้าง พิพิธภัณฑ์พระขุนแผน พระพุทธสิหิงค์ ศาลสุรพล สมบัติเจริญ และมณฑปหลวงพ่อเถร เป็นต้น

9. วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี

วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนยอดเขาแร้ง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าต่างๆ ให้บูชามากมาย เช่น เทพเจ้าไชยสิงห์, พระสังฆชัย. และเทพเจ้าจีกง เป็นต้น นิยมในหมู่ผู้มาสักการะและทำบุญตลอดทั้งปี มีบรรยากาศที่เงียบสงบ และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากของราชบุรี นอกจากนี้วัดหนองหอยยังมีโรงทานอยู่ด้านบน เป็นอาหารมังสวิรัติที่สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

หากใครไม่มีเวลาหรือไม่สามารถเดินทางไม่สะดวก มีวัดในกรุงเทพฯ มากมายให้ไปทำบุญเสริมบุญ ใครสะดวกที่ไหนใกล้วัดไหน ไปทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสกัน 🙂

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
thai.tourismthailand.org, watyaichaimongkol.net, chachoengsao.go.th, bangsrimuang.go.th, nbi.onab.go.th, nbi.onab.go.th, nkppao.go.th, นครปฐม.go.th, watpasuphan.com

#เทยววนวสาขบชา #ชวนไหวพระ #วดใกลกรงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *