ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ


ไหว้พระวันเข้าพรรษา กทม. แนะนำที่เที่ยวกรุงเทพแถวสนามหลวง เดินทางสะดวกในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วัน พาครอบครัวมาเสริมสิริมงคล ชื่นมื่นครึ่งปีหลัง


ช่วงเข้าพรรษาเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วง บางคนกำลังเตรียมเดินทางไปต่างจังหวัด แน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต้องพลุกพล่านไปด้วยผู้คน แต่ถ้าไม่อยากออกไปเที่ยวหลายคน เราก็มีทางเลือกอื่นมาแนะนำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ทุกคนคุ้นเคย แต่ก็เป็นเวลาที่ดีที่จะพาครอบครัวไปเที่ยว โดยมีเส้นทางไปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ และยังเป็นวัดที่สนามหลวง แต่ละวัดอยู่ใกล้กัน ถ้ารถติดเรายังเดินหากันได้ วัดไหน? ไปดูกันเลย


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกว่าวัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทย กับพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญมากมาย เช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม, หอมมณเฑียรธรรม, พระศรีรัตนเจดีย์, หอระฆัง เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรี . วัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ปิดขายตั๋ว 15.30 น. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ

2. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถนั่งเรือข้ามฝั่งวัดพระแก้วได้ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของคนไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร ที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้คือปรางค์ มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ จาน ชามเบญจรงค์ ลายดอกไม้ ใบไม้ และลวดลายสวยงามอื่นๆ สูงประมาณ 67 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสักการะองค์พระด้านบนได้ และวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนวิวพระบรมมหาราชวังอีกด้วย

3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

ภาพจาก 1978studio/shutterstock.com

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเดียวกับวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตรงข้ามโรงเรียนราชินี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบวรมหาวิหาร มีอะไรน่าสนใจบ้าง “พระพุทธไตรรัตนนายก” ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 11.75 เมตร สูงประมาณ 15.44 เมตร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” โดยมีต้นแบบมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนไทยเชื้อสายจีนจึงถูกเรียกว่า “สมปอง” เช่นกัน

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้โรงพยาบาลศิริราช ตรงข้ามท่าเรือท่าช้าง เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบวรมหาวิหาร พระไตรปิฎกมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระราชวังและพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะรับใช้ในสมัยกรุงธนบุรี ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปที่ยิ้มให้ฟ้า เป็นพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระเชษฐภคินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมพระยาเทพสุดาดี มีสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งสวยงามมาก

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพธิ์ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ใกล้กับท่าเรือท่าเตียน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดในรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งวัดโพธาราม (เดิมชื่อวัดพระเชตุพน) เป็นพระอารามหลวงติดกับพระบรมมหาราชวัง ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูป เป็นประธานลักษณะคล้ายท่านั่งสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ 62 นิ้ว สูง 79 นิ้ว ชาวบ้านให้ความศรัทธามาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารต่างๆที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

ได้รับความอนุเคราะห์จาก Christian Mueller / shutterstock.com

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรวิหาร วัดมหาธาตุตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดสลัก มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคต ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อบูรณะวัดมหาธาตุ จึงขอเพิ่มชื่ออารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น มณฑป พระอุโบสถ วิหาร ไตร หอระฆัง เป็นต้น

7. วัดสระเกศราชวรวิหารและภูเขาทอง

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

นักท่องเที่ยวอาจไม่คุ้นเคยกับชื่อวัดสระเกศเพราะคนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดภูเขาทอง มีเจดีย์สีทองโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบเมือง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักมาทำบุญไหว้พระธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในเจดีย์ทองคำที่ตั้งอยู่บนยอดสุวรรณบรรพต ด้วยความสูง 77 เมตร สามารถมองเห็นกรุงเทพมหานครโดยรอบได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 17:00 น.

8. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ


วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือที่เรียกกันว่า ปราสาทวัดโลหะ เป็นอารามชั้นสามแบบวรวิหาร สร้างโดยพระเจ้านางเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัส วัฒนาวดี บรมราชเทวี พระมเหสีองค์แรกในรัชกาลที่ 4 ลักษณะเด่นที่สุดของวัดนี้คือโลหะปราสาท ซึ่งจำลองมาจากประเทศศรีลังกา สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะไทย สูง 7 ชั้น ค่อยๆ ลดน้อยลง ภายในปราสาทเหล็กมีบันไดเวียนอยู่ตรงกลาง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้

9. วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

ถ้าใครได้ไปดูเสาชิงช้าจะมองเห็นวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร สูงตระหง่านอยู่ด้านข้าง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระใหญ่) ซึ่งนำมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ วิหาร วิหารคต หรือระเบียง ศาลาวิหารธิต เป็นต้น

วันหยุดยาวใครไม่อยากเดินทางไกล? มาเดินไหว้พระที่เกาะรัตนโกสินทร์กัน เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตที่ดีเลยทีเดียว ที่สำคัญไปเที่ยวกับครอบครัว มาสร้างช่วงเวลาดีๆด้วยกันเช่นกัน 🙂

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , lib.su.ac.th, bangkok.go.th, watkalyanamitra.com, watrakang.com, watpho.com, watsraket.com, lib.su.ac.th, lib.su.ac.th

#เทยวกรงเทพฯ #วน #ไหวพระวนเขาพรรษา #กบ #วดรอบสนามหลวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *