ตลาดบงมาร์เช่

เรียบเรียงโดย Pokook.com
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก bonmarche.co.th

ตลาดบงมาร์เช่ … ที่ไหน … และอะไรขายในตลาดบงมาร์เช่? ทำไมชื่อ Bon Marche และคำถามอื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้คนสงสัย บงมาร์เช่ หรือ บอน มาร์เช่’ เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จัก “ตลาดบองมาร์เช่” ลงรายละเอียดกันดีกว่า

ที่มาของ “ตลาดบองมาร์เช่”

ตลาดเป็นสัญลักษณ์ของสังคมไทย คนจนแค่ไหนก็ต้องกิน และในปี พ.ศ. 2540 โครงการ Bon Marche หรือภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “ตลาดดี” หรือ “สินค้าราคาถูก” เกิดบนที่ดิน 17 ไร่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามธนาคารทหารไทย สาขาประชานิเวศน์ เปิดทำการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2542

โครงการบองมาร์เช่ได้เช่าที่ดิน 17 ไร่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่ปี 2538 เดิมเป็นสนามไดร์ฟกอล์ฟและหมดสัญญา โครงการจึงเริ่มคิดว่าเราจะทำอย่างไร ขั้นแรกให้สร้างถนนกว้าง 7 เมตรรอบพื้นที่ เพื่อว่าในอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างที่ไม่กระทบเพื่อนบ้าน โดยใช้ถนนจากแนวรั้วเพื่อนบ้าน 1 เมตร เป็นแนวกั้นกลางและเตรียมที่จอดรถในอนาคต โดยแบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้าจากถนนประชานิเวศน์ 1 ลึกเข้าไปในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ส่วนที่สองมี เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ กำหนดให้เป็นสุสานสุนัขที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเลี้ยงดูและมีโครงการให้ความรู้แก่ผู้สนใจสุนัข และจัดที่สำหรับสร้างหอพักคนงาน

โครงการได้เริ่มสร้างถนนและเสร็จสิ้นสุสาน เศรษฐกิจของประเทศเริ่มถดถอย ทำให้โครงการต้องหยุดแต่ไม่ทิ้งให้เป็นที่รกร้าง โครงการใช้ดินหน้า (15 ไร่) ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษในอวน เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายสูงมากและผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ในปี 1997 ฟองสบู่แตก โครงการต้องหยุดและเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่างงานจำนวนมาก คนที่เกษียณก่อนวัย คนที่ด้อยโอกาสจะมีที่อยู่อาศัย จึงเกิดความคิดที่จะสร้างตลาดขึ้นมา เพราะเขาเห็นว่าตลาดเป็นสัญลักษณ์ของสังคมไทย คนจนแค่ไหนก็ต้องกิน และเริ่มวางแผนโครงการตั้งแต่ปี 2540

โดยเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรให้ตลอด ตลาดทั่วไปในกรุงเทพฯ มีข้อบกพร่องกี่ข้อ? เมื่อได้รูปแบบและหลักการแล้ว การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อประมาณกลางปี ​​2541 โดยใช้โครงสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟเป็นฐาน และพื้นที่หน้าสนามไดร์ฟกอล์ฟเป็นหนองน้ำจึงต้องดันดินเพิ่มเข้าไปด้านหน้า ให้กว้างพอที่จะเป็นตลาดในลักษณะอาคารตลาดทั่วไปเป็นหลังคาเปิดสูงและดันดินบางส่วนไปทางทิศตะวันออกติดกับถนนที่ได้ทำเป็นหอพักสำหรับพนักงานแล้วและสามารถเปิดได้ เปิดทำการเมื่อ 1 กรกฎาคม 1999

ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ โครงการเปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยโควต้าจะแบ่งเป็นคนว่างงาน คนเกษียณอายุก่อนกำหนด และผู้ที่ขาดโอกาสเท่าๆ กัน 90% และส่วนที่เหลืออีก 10% สงวนไว้สำหรับผู้ที่มีฟาร์ม และสินค้าที่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยตรง

ซึ่งตลาดสดในบองมาร์เช่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้…

1. ตลาดผลไม้
2. ร้านขายของชำ
3. ตลาดสด
4. ตลาดผัก
5. ตลาดขนม
6. ตลาดอาหารสำเร็จรูป

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเป็นอย่างดีตั้งแต่เปิดดำเนินการปีแรก สัดส่วนผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และต่อมาก็มีผู้ประกอบการสินค้าและเสื้อผ้าที่ต้องการจัดพื้นที่สำหรับสินค้าประเภทนี้ จึงได้เปิดลานกว้างเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าประเภทต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่ม และต่อมาเมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงสร้างอาคาร 5 ชั้นขึ้นในปี 2547 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและใช้เป็นที่จอดรถ 350 คัน หลังจากนั้นในปี 2548 ได้มีการสร้างอาคารสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับ และสร้างอาคารสำหรับเสบียง เครื่องนุ่งห่ม บริการ การศึกษา และบริการสุขภาพในปีต่อๆ ไป

โครงการได้พยายามใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้มากขึ้นโดยไม่รบกวนผู้ประกอบการรายเดิม ไม่ทำให้ภูมิทัศน์ของตลาดและพลาซ่าดูแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงผู้มาใช้บริการรวมทั้งผู้สูงอายุโดยกำหนดให้ทางเดินส่วนกลางกว้างขวางพอที่จะรองรับเก้าอี้รถเข็นได้ ทำทางลาดเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงระดับต่างๆ มีห้องสุขาและห้องสุขาหลายห้องสำหรับผู้ใช้รถเข็น

ตลาดบงมาร์เช่

นอกจากนี้ คุณสมพงษ์ แดงจำปา และคุณประธาน พรโสภณ ผู้บุกเบิกตลาดบงมาร์เช่ เล่าถึงประวัติของบองมาร์เช่ว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นสนามไดร์ฟกอล์ฟในอดีต ซึ่งหมดอายุในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันก็มีความผันผวนทางเศรษฐกิจในปี 2540 ประชาชนเดือดร้อน ตกงาน บัณฑิตมหาวิทยาลัยไม่มีงานทำ โจรก็มี เมื่อคนส่วนใหญ่เดือดร้อน ทำไมเรานั่งรับทรัพย์จากคนกลุ่มเดียว? ถึงเวลาสุขร่วมสุข ในยามทุกข์ก็ควรทุกข์ไปด้วยกัน เลยมานั่งคิดว่าจะทำอะไรดี เพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนเห็นว่าตลาดมีค่า แต่เดี๋ยวนี้คนเกลียดตลาด บางทีคนเฒ่าคนแก่อยากไปก็ไปไม่ได้ เพราะหลานไม่ได้พาไปเจอมันสกปรก เราเลยคิดว่า เรามาลองทำตลาดกัน ทำดี ทำความสะอาด เหมือนกับประเทศอื่นๆ ทำให้เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

อย่างไรก็ตาม ตลาดบงมาร์เช่ ยังรวมของอร่อยๆ มากมาย เช่น ร้านอาหารโครงการหลวง ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ หอยจ่อย ไก่เบตง ทับทิม มดมด ราดหน้าเม้งจ๋า ข้าวแช่บ้านพระยา คุณโสภา ข้าวขาว นาเป็ด, ข้าวปอ, ข้าวมันไก่ไหหลำ, เจดาว, อ.ต.ก. (หมูย่าง), นายง้วน, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, หมูกรอบนายสาย (ข้าวหมูแดง, หมูกรอบ, บะหมี่ลอบ), ก๋วยเตี๋ยวเรือยงแซ่บ, ร้านคุณนงนุช (ข้าวขาหมู, กระเพาะปลา) ), เซี่ยงไฮ้ ( เซี่ยงไฮ้ ติ่มซำ นึ่งสไตล์เซี่ยงไฮ้), อรอย อร่อย สเต็ก, สลัด, ขนมจีนแพรวาและนูรินทร์, อาหารอิสลาม ฯลฯ

ตลาดบงมาร์เช่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2953 8980 – 9 หรือเว็บไซต์ www.bonmarche.co.th

ตลาดบงมาร์เช่

เที่ยวตลาดบงมาร์เช่

ตลาดบองมาร์เช่ ตั้งอยู่บนถนนประชานิเวศน์ 1 เดินทางไปตลาดบองมาร์เช่ได้ 2 เส้นทาง คือ จากถนนวิภาวดีรังสิต ออกเดินทางเมื่อถึงวัดเสมียนนารีเลี้ยวซ้าย ข้ามทางรถไฟแล้วตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ตลาดจะอยู่ซ้ายมือ สำหรับเส้นทางที่ 2 มาทางถนนประชาชื่น เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชานิเวศน์ ขับตรงไปตรงแยกไฟแดงประมาณ 2 กิโลเมตร ตลาดบองมาร์เช่จะอยู่ทางขวามือ กลับรถ. ที่จอดรถสะดวก เพราะมีที่จอดรถบริเวณตลาดบองมาร์เช่ ค่าจอดรถไม่แพงครับ


แผนที่ตลาด Bon Marche โดย Longdo.com

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรมมากมายคลิกที่นี่เพื่ออ่านความคิดเห็นของเพื่อนเรา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
kinnaree.net, royalprojectthailand.com และ bonmarche.co.th


#เดนชล #ๆ #ชมของอรอย #ณ #ตลาดบองมารเช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *