เยี่ยมชมวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมแนะนำสถานที่ต่างๆภายในวัดตลอดจนระเบียบการรับเข้าเรียนหลังเปิดใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ


หลังจากต้นปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้วัดพระแก้ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ที่ต้องปิดบริการชั่วคราว แต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 วัดพระแก้วกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ตั้งอยู่ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานด้วย พระมหามณีรัตนประติมากร หรือ พระแก้วมรกต ทั้งยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญอีกด้วย เพราะฉะนั้น เราจึงอยากพาคุณไปรู้จักวัดพระแก้วให้มากขึ้น

วัดพระแก้ว

ประวัติวัดพระแก้ว

เมื่อรัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์เสร็จในปี พ.ศ. 2325 พระบรมมหาราชวังได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามวังเก่ากรุงธนบุรี

พระบรมมหาราชวังมีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน รวมความยาวของกำแพงทั้งสี่ด้าน รวม 1,910 เมตร ประกอบด้วยป้อมปราการและประตูวังโดยรอบ การตกแต่งภายในของพระบรมมหาราชวังแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือพระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นในและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยอยุธยาคือมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในเขตพระราชวังคล้ายกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดหลวงในเขตวัง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสั่งให้สร้างในปี พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังในสมัยอยุธยาและมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานที่สักการะ พระแก้วมรกต ตลอดจนเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยเพราะมีเพียงส่วนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีพระภิกษุสงฆ์


วัดพระแก้ว

เที่ยววัดพระแก้ว

ภายในวัดพระแก้วมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญมากมาย เราจึงขอแบ่งอาคารออกเป็น 3 กลุ่มตามที่ตั้งและความสำคัญ

กลุ่มอุโบสถ : เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุด โดยมี “พระอุโบสถ” เป็นอาคารหลัก ซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตล้อมรอบด้วยศาลาโพธิธาตุพิมานราชพงศ์นุสรณ์ หอราชกลมนุสรณ์ หอระฆัง หอคอยพระคันธารรัตน์

วัดพระแก้ว

สำหรับพระอุโบสถที่ตั้งอยู่ใจกลางวัดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มโค้ง 8 ซุ้ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2326 ก่อนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2328 หลักฐานการก่อสร้างและรายละเอียดสถาปัตยกรรมของอุโบสถไม่ใช่ ชัดเจนมาก นอกจากจะบ่งบอกว่าผนังด้านนอกเป็นลายรดน้ำ-น้ำปิดทอง ลายทองที่แย่งชิงรูปร่างของข้าวบินในพื้นหลังสีแดงชาด ผนังด้านในเหนือประตูสลักเป็นรูปมารวิชัยและไตรภูมิ ผนังด้านยาวเป็นภาพเทพชุมแบบต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ผนังระหว่างหน้าต่างเล่าเรื่องราวของปฐมสมภพ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งดูเหมือนจะมีการแก้ไขในรัชกาลที่ ๓ และ ๔ ดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน

ภายในพระอุโบสถตกแต่งอย่างสวยงามตั้งแต่เพดานจรดพื้น กลางห้องสวดมนต์ “พระแก้วมรกต” ในบุษบกทองคำ มีพระพุทธรูปสำคัญมากมาย

ปิติ เบส กรุ๊ป : กลุ่มอาคารที่ฐานปิติ มีสามอาคารหลัก คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ และของประดับตกแต่งอื่นๆ เช่น รูปปั้นสัตว์หิมพานต์ ตราประทับบุษบก จำลองนครวัด พระสุวรรณเจดีย์ และพนมหมาก

บล็อกตัวต่อและของตกแต่งอื่น ๆ : หอพระนาคพระเศวตกุฎกราวิหารยอด หอมมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ หอประตูขนาดยักษ์และจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียง มีห้องจำนวน 178 ห้อง มีจิตรกรรมฝาผนังเรียงตามผนังทั้งสี่ทิศ เนื้อหามาจากวรรณคดีรามายณะ

อย่างไรก็ตาม วัดพระแก้วได้รับการบูรณะมาตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ของวัดทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และในสมัยพระอารามหลวงจุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 150 พรรษา กรุงเทพมหานครในรัชกาลปัจจุบันอย่างมีพระกรุณา ในการบูรณะวัดทั้งอาราม อีกครั้งในปี พ.ศ. 2525 เมื่อทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการบูรณะ

เวลาเปิด-ปิด และค่าบริการ


วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเปิดทุกวัน (ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีต่างๆ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. โดยคนไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ทางเข้า

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ค่าเข้าชม 500 บาท คุณสามารถเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

*** หากต้องการ Audio Guide สำหรับฟังคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย สามารถเช่าได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ในราคา 200 บาท

ส่วนการซื้อตั๋ว สามารถซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายภายในพระบรมมหาราชวัง หรือจะซื้อตั๋วออนไลน์ก็ได้ ก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตั๋ว กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ royalgrandpalace.th

วัดพระแก้ว

แต่งวัดพระแก้ว

การไปเยือนวัดพระแก้วซึ่งเป็นเขตราชสำนักและยังเป็นสถานที่สำคัญระดับชาติอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามกฎของวัดด้วย ได้แก่ ห้ามแขนกุด กระดุมแถวเดียว หรือนอกลู่นอกทาง เสื้อเปิดไหล่ทุกชนิดและห้ามกางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน กางเกงยีนส์ขาดและกระโปรงไม่สั้นเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือให้เกินเข่า รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่สุภาพ

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องแต่งกายของท่านไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเสื้อผ้าให้ยืมฟรี โดยมีค่ามัดจำชิ้นละ 200 บาท (ห้ามผ้าพันคอคลุมเสื้อแขนกุด) และบัตรประชาชน และเมื่อคืนชุดพนักงานจะคืนทุกอย่างให้

คำเตือน

– ห้ามใช้แฟลชในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียง เพราะมันจะทำให้ภาพวาดเสียหาย

– ภายในอาคารอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะการถ่ายภาพอุโบสถเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนจะถูกปรับ และถือสื่อบันทึก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เยี่ยมชมวัดพระแก้ว ไหว้พระเพื่อทำบุญ คุณควรรู้จัก 20 สิ่งเหล่านี้หรือเว็บไซต์ royalgrandpalace.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , royalgrandpalace.th

#วดพระแกว #วดคบานคเมองประเทศไทย #ทควรไปชมสกครงในชวต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *