วังสระปทุม
ภาพจาก Facebook: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา


พิพิธภัณฑ์พระราชินีสว่างวัฒนาภายในวังสระปทุม ที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ไม่ควรพลาด

คงจะหาโอกาสไปชมได้ยาก “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ตั้งอยู่ภายในวังสระปทุม เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และล่าสุดพิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปีนี้ โดยจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) 02-252-1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


วังสระปทุม
ภาพจาก Facebook: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

เดิมทีวังสระปทุมแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินธิราบอมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459-2498 ต่อมาได้กลายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานพระราชวังสระปทุมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เพื่อดำเนินการพิพิธภัณฑ์ และได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละครั้ง

วังสระปทุม
ภาพจาก Facebook: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

และในปีนี้พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนของการนำเสนอคือ

1. หอนิทรรศการ อาคารชั้นเดียว จัดแสดงสารคดีเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และนิทรรศการการบูรณะพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนการจัดนิทรรศการชั่วคราวในหัวข้อต่างๆ

2. พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินธิราบอมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 จวบจนสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2498 ได้จัดห้องต่างๆ ออกเป็น 3 สมัย ได้แก่

– ขั้นตอนที่ 1 การก่อสร้างพระราชวังเสร็จสมบูรณ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมคุณ สงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมเสด็จกลับจากต่างประเทศเพื่อประทับ เหตุการณ์มงคลที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยคือมีพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สงขลานครินทร์กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงเป็นนางสังวาลย์ ตาละภัทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทานน้ำสังข์ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463

– เฟส 2 เมื่อสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสมีพระธิดา พาครอบครัวกลับจากอังกฤษมาพักที่วังสระปทุมอีกวาระหนึ่ง การจัดเรียงสิ่งของในห้องนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ ได้แก่ ห้องสีเทาและห้องอักษร

– ระยะที่ 3 ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมคุณสงขลานครินทร์มีพระราชโอรสอีก 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเสด็จกลับจากอเมริกาพร้อมพระราชวงศ์ จัดแสดงในห้องพระสำราญและห้องพระนอน

ระเบียงของพระบรมมหาราชวังที่ชั้นบนก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าพันวัสเอยิกาเจ้าเมื่อทรงตื่นขึ้น พระองค์จะเสด็จออกไปประทับที่ระเบียงตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493

นอกจากนี้ยังมีของใช้ส่วนตัวของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดแสดงอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสออิกะเจ้า
ภาพจาก Facebook: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

วังสระปทุม เปิดให้ชม 2559

รายละเอียดการรับเข้าพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระปัณณัฏฐ์อัยิกาเจ้า

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาภายในพระราชวังสระปทุม สามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้กับ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ใกล้ศาลปู่โสม

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ 150 บาท นักเรียน / นักเรียน 50 บาท สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาโทร. จองล่วงหน้า สามารถจองเข้าชมได้ที่ 0 2252 1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หากมีการนัดหมายเข้าเยี่ยมชม กรุณาโอนเงินค่าเข้าชมบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738 2 49888 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยกะเจ้า แล้วส่งสำเนา เอกสารโอน. พร้อมชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เข้าชมวันและเวลา แฟกซ์ 0 2257 0941

เครื่องแต่งกายเยี่ยมชม: ชุดไว้ทุกข์สวมเสื้อมีแขน ผู้หญิงสวมกระโปรง ผู้ชายสวมกางเกงขายาวและรองเท้า

ร้านขายขนมและของฝาก และกิจกรรมอบรม : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีร้านขายขนมและของฝาก เปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึง 31 มีนาคม 2017 ในวันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์) เวลา 10.00-16.30 น. ***วันเสาร์มีกิจกรรมอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ***

กฎการปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์:
– กรุณาแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงใส่กระโปรง ผู้ชายใส่กางเกงขายาว ห้ามใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าสุภาพ
– โปรดงดเว้นการถ่ายภาพและวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต
– กรุณาฝากสัมภาระไว้ทั้งหมด รวมทั้งกล้องและโทรศัพท์มือถือ ที่จุดฝากเงิน (Locker)
– ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณนิทรรศการ

วังสระปทุม
ภาพจาก Facebook: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

การเดินทางมาพระราชวังสระปทุมสามารถเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ได้ง่าย ๆ ได้หลายทาง

● 1. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม
● 2. รถบัสหมายเลข 15, 25, 40, 54, 79, 204, 501 และ 509
● 3. รถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถสยาม หรืออาคารจอดรถที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-252-1965-7, 02-251-3999 ต่อ. 201, 202 และ 230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และทางเว็บไซต์ queensavang.org

บันทึก : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสออิกะเจ้า จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560 (พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟสบุ๊ค : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอยิกาเจ้า
, queensavang.org, sac.or.th

#พพธภณฑสมเดจพระพนวสสาอยยกาเจา #วงสระปทม #เปดใหชม #ธค #มค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *