ใครที่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ของลาว เตรียมตัวให้พร้อม เพราะสถานีขนส่งฯ พร้อมกลับมาเปิดบริการรถโดยสารระหว่างไทยกับ สปป. ลาวแล้ว

สัมผัสชีวิตเรียบง่ายในท้องถิ่น ธรรมชาติ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายคือการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาว ซึ่งเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบที่ด่านระหว่างประเทศทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่ากับ สปป. ลาว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และสำหรับผู้ที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสครบโดส จะต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย แค่มีหนังสือเดินทางก็เที่ยวลาวได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

นั่งรถทัวร์ไปลาว

ลาวประกาศเปิดประเทศและพรมแดนระหว่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถูกกักกันตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บริษัท ขนส่ง จำกัด (บส.) ได้เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว จำนวน 13 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศระหว่างไทยกับ สปป. ลาว

1. หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน เดินทาง เวลา 07.30 น. 09.30 น. 12.40 14.30 น. 15.30 น. และ 18.00 น. ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และขากลับมีรอบเวลา 07.30 น. 09.30 น. 12.40 น. 14.30 น. 15.30 น. และ 18.00 น. ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 55 บาท

2. อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน ออกเดินทางเวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.30 น. 11.30 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.30 น. และ 18.00 น. ขับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และขากลับมีรอบเวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.30 น. 11.30 น. 14.00 น. 15.00 16.30 น. และ 18.00 น. ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 80 บาท

3. อุบลราชธานี – ปากเซ ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) ไป-กลับ เวลา 09.30 น. และ 15.30 น. ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และขากลับมีรอบเวลา 08:30 น. และ 15:30 น. ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 200 บาท

นั่งรถทัวร์ไปลาว

ได้รับความอนุเคราะห์จาก Anirut Thailand / Shutterstock.com

4. มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน ออกเดินทางเวลา 07.30 น. 08.30 น. 09.30 น. 10.30 น. 11.30 น. 12.30 น. 13.30 น. 14.30 น. 15.30 น. 16.30 น. 17.30 น. และ 19.00 น. เดินผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สวรรค์ นคร และขากลับมีรอบเวลา 08.15, 09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 และ 19.00 น. ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 45 บาท และ มีรถบริการรับ-ส่ง เวลา 10.30-15.30 น. ค่าโดยสาร 20 บาท

5. ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน ไป-กลับ เวลา 08.15 น. และ 14.45 น. ขับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และขากลับมีรอบเวลา 07.45 น. และ 15:00 น. ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 180 บาท

6. เมืองหลวงกรุงเทพ-เวียงจันทน์ ขึ้นรถปรับอากาศมาตรฐาน 4 (ก) เดินทางเวลา 20.00 น. ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และไปกลับเวลา 18.00 น. ระยะทาง 648 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 900 บาท

นั่งรถทัวร์ไปลาว

ภาพจาก taravelworld1971 / Shutterstock.com

7. นครพนม – ท่าแขก ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน รอบเวลา 08.30 น. 09.30 น. 10.30 น. 11.30 น. 13.30 น. 14.30 น. 16.00 น. และ 17.00 น. ขับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน และขากลับมีรอบเวลา 08.30 น. 09.30 น. 10.30 น. 11.30 น. 13.30 น. 14.30 น. 16.00 น. และ 17.00 น. ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ราคา 70 บาท และมีรถรับ-ส่ง ตั้งแต่ 10.30 น.- 15.30 น. 20 บาท

8. เชียงใหม่ – หลวงพระบาง ขึ้นรถมาตรฐาน 1 (ข) เดินทางเวลา 9.00 น. ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย และเดินทางกลับเวลา 17.00 น. ระยะทาง 842 กิโลเมตร เวลาเดินทาง 18 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 1,200 บาท ให้บริการ 4 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์

นั่งรถทัวร์ไปลาว

ภาพจาก nitinut380/Shutterstock.com

9. อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง ขึ้นรถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน เดินทางเวลา 08.30 น. ขับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และขากลับเวลา 9.00 น. ระยะทาง 233 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 320 บาท

นั่งรถทัวร์ไปลาว

ได้รับความอนุเคราะห์จาก Mekong on tour / Shutterstock.com

10. กรุงเทพฯ-ปากเซ โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) มีรอบเวลา 20.30 น. และ 21.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี และขากลับมีรอบเวลา 16.00 และ 17.00 น. ระยะทาง 790 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 น. ค่าโดยสาร 900 บาท

11.เชียงราย-บ่อแก้ว ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 คัน ออกเดินทางเวลา 10.00 และ 16.30 น. ขับผ่านสะพานเชียงของ-บ่อแก้ว และขากลับมีรอบเวลา 08.30 น. และ 16.30 น. ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ค่าโดยสาร 220 บาท และมีรถรับส่งระหว่างเวลา 07.30-18.00 น. ค่าโดยสาร 20 บาท .

12. เลย-หลวงพระบาง ขึ้นรถมาตรฐาน 1 (ข) พร้อมเครื่องปรับอากาศ เดินทางเวลา 8.00 น. เดินผ่านสะพานมิตรภาพแม่น้ำเว้ ไทย-ลาว กลับเวลา 8.00 น. ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 ชม. ค่าโดยสาร 700 บาท

13. น่าน-ชัยบุรี-หลวงพระบาง ใช้รถมินิบัสปรับอากาศมาตรฐาน เที่ยวละ 8.00 น. ขากลับ 8.00 น. ระยะทาง 373 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 8.30 น. ค่าโดยสาร 660 บาท

นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการรถทัวร์เดินทางไปลาว สามารถจองตั๋วได้ที่สำนักงานขายตั๋วของสถานีขนส่งทั่วประเทศหรือผ่านแอปพลิเคชัน E-ticket และเว็บไซต์ ป้ายรถเมล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 โทรสถานีขนส่ง ตลอด 24 ชม.

ที่เที่ยวลาว แลนด์มาร์กที่ควรเช็คอิน

หมายเหตุ: ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ ขสมก.

#ตะลยนงรถทวรไปเทยวลาว #กบ #เสนทางรถทวรจาก #บขส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *